Superbe photo de Sensei Hiroshi Shirai 10° dan

🔥 Awesome photo of Shirai Sensei 🥋 #sensei #shirai #hiroshi #shotokan #master #seminar #karatedo #budo #shingitai #respect #oss #japon #karatedoshotokan #shotokankarate #shotokankaratedo #kata #bunkai #kihon #kumite

Donnez votre avis
Partagez cet article